By zmienić świat, zacznij od jednego kroku
więcej
Ten kto wie dlaczego, poradzi sobie z każdym jak
więcej
Tylko zamknięcie oczu zapewnia pełnię widzenia
więcej
Warsztaty
Forma zajęć nastawiona zarówno na przekazywanie wiedzy, jak i na ćwiczenie pewnych umiejętności. Warsztat realizowany jest przez dwóch socjoterapeutów z wykorzystaniem takich metod aktywizujących grupę, jak: struktury psychoedukacyjne, rozmowa psychologiczna, ćwiczenia arteterapeutyczne, burza mózgów, grupowa dyskusja modelowana.
 
 
Przykładowe prowadzone przez nas warsztaty: 
 
 
Warsztaty komunikacji „Mury komunikacji – jak je niszczyć?” (np. komunikacja dla par, w grupie rówieśników, rodzic – dziecko, uczeń-nauczyciel, pracownik-pracodawca itp.).

Czasem zdarza się, że nie możemy porozumieć się z drugą osobą. Nie zdajemy sobie sprawy, w jak dużym stopniu ma na to wpływ nasze własne nastawienie i nieznajomość podstawowych reguł komunikacji. Warsztaty mają przybliżyć oraz umożliwić ich stosowanie w życiu codziennym. Pozwalają nauczyć się praktycznych umiejętności, dzięki którym porozumiewanie się oraz budowanie kontaktu z innymi ludźmi stanie
się pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące, m.in. poprzez zrozumienie tego, co trzeba zrobić, aby nasze słowa odzwierciedlały myśli i uczucia oraz by były zrozumiałe dla drugiego człowieka.

Warsztaty asertywności „W zgodzie z Tobą i sobą”

Jak bronić własnego zdania bez wyrządzania innym krzywdy? Jak nie dać się zmanipulować? Czy asertywność jest agresywnością? Asertywność jest umiejętnością życia w zgodzie zarówno ze sobą, jak z innymi. To umiejętność wyrażania własnych uczuć, myśli i sądów, ale też uwzględnianie tego, co może czuć i myśleć drugi człowiek. Celem warsztatu jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z takimi zachowaniami asertywnymi, jak m.in. umiejętność mówienia „nie” czy przyjmowania krytyki.

Warsztaty z budowania pozytywnej samooceny „Wzmocnij swoje ja”.

Samoocena jest wypadkową takich schematów, jak wygląd fizyczny, inteligencja, status ekonomiczny czy uczciwość. Wiele naszych problemów bierze się z niskiej samooceny, która sprawia, że nie możemy w pełni wykorzystywać potencjału, który jest w każdym z nas. Wynika to często z faktu, że istnieje bardzo duża dysproporcja pomiędzy naszym idealnym obrazem siebie, który budujemy w psychice, a obrazem realnym, który nie jest już tak doskonały. Jak to się dzieje, że niektórzy z nas idą bez problemu do przodu i zdobywają upragnione cele, a innym to nie wychodzi? W jaki sposób pozytywne zniekształcanie swojego obrazu podwyższa samoocenę? Warsztaty mają na celu przekazania praktycznej wiedzy dotyczącej budowania pozytywnej samooceny i samowiedzy oraz kształtowania umiejętności związanych z akceptacją siebie.

Warsztaty z autoprezentacji „Oczami innych”

Zdarza się, że mamy problem z wchodzeniem w kontakty z innymi ludźmi. Wydaje nam się, że inni są bardziej atrakcyjni niż my. Nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak widzą nas inni. Czas to zmienić! Wielką rolę w tym, jak oceniają nas inni, odgrywa nasza samoocena i niewerbalne sygnały, którymi się posługujemy. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że już kilka chwil wystarczy, aby wywrzeć na drugiej osobie dobre wrażenie. Zajęcia pozwolą wykorzystać potencjał, który w nas tkwi i pozwolą nauczyć się technik sprawiających, aby inni postrzegali nas w pożądany sposób! Warsztaty dadzą również praktyczną wiedzę na temat budowania skutecznej autoprezentacji.

Warsztaty dotyczące ochrony przez psychomanipulacją „Bądź świadomy”

Czasem każdemu z nas zdarza się kupić coś, co nie jest nam do niczego potrzebne. Zdarzają się sytuacje, w których dajemy pieniądze osobie na ulicy, choć zazwyczaj jesteśmy przeciwnikami takich działań. A czasem robimy coś wbrew swoim przekonaniom, nie wiedząc, dlaczego postąpiliśmy tak, a nie inaczej. Czy oznacza to, że padliśmy ofiarami manipulacji? Czym jest manipulacja i czym różni się od wpływu społecznego? Jak i czy w ogóle można się przed nimi obronić? W czasie zajęć zajmiemy się poznaniem najpopularniejszych technik psychomanipulacji oraz sposobami obrony przed nimi.

Warsztaty rozwiązywania konfliktów „Zamiast białej flagi”

„Nie rozumiesz mnie”, „Zawsze zapominasz o moich urodzinach”, „Jesteś nieczuły” - często codzienne i błahe sprawy stają się świetnym gruntem dla rozwoju ogromnych konfliktów, ponieważ mało kto z nas posiada wiedzę na temat skutecznego ich rozwiązywania. Wbrew powszechnemu przekonaniu konfliktów nie należy za wszelką cenę unikać, mogą bowiem przynieść wiele dobrego. Nieprawdą jest także to, że konflikt musi zakończyć się przegraną jednej ze stron. Jakie są więc skuteczne sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych? Czym różnią się interesy od stanowisk i jaki ma to wpływ na rozwiązywanie trudnych sytuacji? W jaki sposób unikać zbędnego ich wywoływania? Zajęcia adresowane są szczególnie do tych, którzy z racji swojej pracy często spotykają się z konfliktami (np. nauczycieli), ale także do tych, którzy spotkają się z nimi w codziennym życiu i chcieliby dowiedzieć się, w jaki sposób można sobie z nimi radzić.

Warsztaty radzenia sobie ze stresem „Resetuj stres”

Współczesna rzeczywistość to życie w coraz szybszym tempie, natłok obowiązków, konieczność podzielenia swojego czasu między pracę, rozwój zawodowy oraz rodzinę, a także coraz większe wymagania, jakie stawiamy sami sobie oraz przed jakimi stawia nas współczesny świat. To wszystko sprawia, że każdy z nas niemal codziennie poddawany jest dużej presji i narażony jest na działanie silnego stresu. Jego skutków czasem nie jesteśmy świadomi aż do momentu, w którym nasz organizm poddaje się i załamuje. Czy jednak musimy temu biernie ulegać? Warsztat przeznaczony jest dla tych wszystkich, którzy pragną dowiedzieć się czegoś więcej na temat wpływu, jaki stres wywiera na nasze życie i dla tych, którzy chcą nauczyć się rozpoznawać jego objawy, zanim będzie za późno oraz poznać skuteczne i niedrogie metody walki z nim.

Warsztaty zarządzania czasem „Dbaj o czas”

Coraz szybsze tempo życia, coraz więcej obowiązków, coraz mniej czasu na ich wykonanie - to zjawiska znane większość z nas. Czy to czas rządzi nami czy my rządzimy czasem? Czy można zrobić coś, żeby w natłoku codziennych zajęć wygospodarować też chwilę dla siebie? Jak skutecznie organizować dzień? Jak zarządzać czasem, żeby na wszystkie obowiązku wystarczała nam 24. godzinna dobra? Warsztaty adresowane są do tych wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się, w jaki sposób bardziej efektywnie wykorzystywać swój czas.

Warsztaty efektywnego uczenia się „Sprawny mózg”

Jak działa nasz mózg? W jaki sposób funkcjonuje pamięć i co można zrobić, żeby poprawić jej wydajność? Co to są techniki skutecznego uczenia się i jak z nich korzystać? Warsztat adresowany do wszystkich, którzy zainteresowani są polepszeniem swojej pamięci poprzez wykorzystanie technik ułatwiających uczenie się i zapamiętywanie.

Warsztat twórczości i kreatywności „Zielone żyrafy i ich papierowe gramofony”

Twórcza postawa jest naturalną cechą, dzięki której rozwiązywanie problemów dnia codziennego staje się łatwiejsze. Kreatywność natomiast przejawia się w gotowości do tworzenia nowych pomysłów i wynajdowaniu oryginalnych rozwiązań. Wszelkie działania artystyczne pomagają również w uzewnętrznianiu emocji, pragnień i dążeniu do samorealizacji. To także forma komunikacji z samym sobą i z innymi. Działania twórcze są ogromną siłą, która może rozwijać nasze wnętrze i uwolnić się od przykrych emocji. Cele zajęć to: zmiana sposobu odbierania otaczającej rzeczywistości, rozwój umiejętności twórczego myślenia i skutecznego porozumiewania się, pełna wymiana informacji, wspólna praca zespołowa, wykorzystywanie empatii oraz działanie poprzez pozytywne emocje.

Warsztaty edukacji psychoseksualnej „Barwy płci”

Kiedy rozpoczyna się rozwój psychoseksualny człowieka, jak przebiega i w jaki sposób się kształtuje? Czym się różni seksualność od seksu? W jaki sposób rozmawiać o seksie? Gdzie leży granica między normą a patologią? Jakie są różnice między rozwojem psychoseksualnym kobiet i mężczyzn? To tylko niektóre z zagadnień poruszanych podczas warsztatów. Zajęcia dostosowane mogą być zarówno do grupy nastolatków, jak i rodziców.

Warsztaty antydyskryminacyjne „Ja + Inny = My”

Każdy z nas codziennie dokonuje oceny innych ludzi, a bardzo często pojedynczy element (taki jak wygląd zewnętrzny, sposób wypowiedzi, kolor skóry, poziom wykształcenia, czy pochodzenie itd.) wywiera decydujący wpływ na dalszy przebieg relacji. Dzięki schematom i stereotypom możemy szybciej porządkować informacje płynące ze świata zewnętrznego oraz odpowiednio reagować. To one często decydują o tym, że jednych akceptujemy, a innych odrzucamy. Czy można wobec tego zapobiegać wykluczeniu niektórych ludzi? Jak to się dzieje, że często na poziomie jawnym jesteśmy otwartymi i tolerancyjnymi ludźmi, podczas kiedy nasze wewnętrzne przekonania są całkowicie inne. W czasie zajęć zajmujemy się tematem stereotypów funkcjonujących w naszym otoczeniu oraz funkcji, jakie pełnią i sposobami, jakimi można z nimi walczyć. Celem warsztatów jest także uwrażliwienie na konsekwencje dyskryminowania innych ludzi, zarówno dla innych, jak i nas samych.

Profilaktyka zachowań ryzykownych „Zatrzymaj tornado”

Dorastanie to czas intensywnych zmian i poszukiwania własnej tożsamości, dla którego charakterystyczne jest podejmowanie zachowań ryzykownych. Do najpopularniejszych z nich należą m.in. palenie papierosów, picie alkoholu, przyjmowanie różnych substancji psychoaktywnych (jak narkotyki, leki itp.), wczesna inicjacja seksualna, zachowania agresywne oraz przestępcze. Poszukując odpowiedzi na pytanie, jak chronić młodzież przed takimi zachowaniami, należy zastanowić się nad tym, dlaczego i po co młodzież po nie sięga. Warsztat ma na celu przekazanie wiedzy teoretycznej oraz nauczenie praktycznych umiejętności pomocnych w profilaktyce zachowań ryzykownych.

Profilaktyka przemocy w szkole „Tarcza”

Agresor, ofiara i świadkowie przemocy. Kto jest kim i jaką tak naprawdę pełni rolę w występowaniu zachowań agresywnych w szkole? Co można zrobić, żeby w szkole było bezpieczniej? Jak przeciwdziałać przemocy, zanim jeszcze się pojawi? Kto i jak powinien reagować, kiedy mamy już z nią do czynienia? Zajęcia adresowane są zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Celem warsztatu jest przekazanie teoretycznej wiedzy na temat przemocy, uwrażliwienie na symptomy jej występowania oraz nauczenie skutecznych sposobów reagowania w sytuacjach, w których się pojawi.

Profilaktyka wypalenia zawodowego „Zmęczony pracownik”

„Stan zmęczenia fizycznego i psychicznego ludzi trudniących się udzielaniem pomocy innym, pojawia się nagle lub powoli w postaci wyczerpania fizycznego i uczuciowego. Jego symptomy zauważalne są nie tylko w pracy, ale także w sytuacjach spotkań towarzyskich w kręgu przyjaciół i w rodzinie.” To klasyczna definicja wypalenia zawodowego, które grozi każdemu, a szczególnie tym, których praca polega na kontakcie z innymi ludźmi. Co można zrobić, żeby do niego nie dopuścić i jak sobie radzić, kiedy już nas dotknie? Gdzie szukać na nie lekarstwa i czy sami jesteśmy w stanie sobie z nim poradzić? Jak czerpać satysfakcję z własnej pracy nawet po 40 latach i co zrobić, żeby zachować radość życia. Warsztat kierowany do tych, którzy pracują z ludźmi i chcą się dowiedzieć, jak nieustannie czerpać satysfakcję z pracy, a także co zrobić, kiedy praca stała się tylko przykrym obowiązkiem i przestaje dawać radość.

 
realizacja www.cooperatio.pl |